Disclaimer & Privacy

kleine-lettertjesDisclaimer

DE ROZE POORT© stelt de getoonde informatie op haar website nauwkeurig en met aandacht samen, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

DE ROZE POORT© aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van onze website en/of de inhoud daarvan en/of de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website van het DE ROZE POORT©.

De auteursrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten uitsluitend bij DE ROZE POORT©. Geen deel van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE ROZE POORT©.

DE ROZE POORT© is gerechtigd om geplaatst materiaal zonder opgave van redenen te wijzigen of te verwijderen van de website. Ook kan DE ROZE POORT© zonder opgave van redenen bepaalde gebruikers de toegang tot de site ontzeggen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Privacy

DE ROZE POORT© respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de internetsite van DE ROZE POORT©.

DE ROZE POORT© is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL (webadres) is gewijzigd.

AVG
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in, wij op ons beurt hebben een informatieplicht aan u. Deze nieuwe privacywet geeft personen meer privacyrechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Dat betekent dat wij verplicht zijn om nieuwe en bestaande Poorters duidelijk te informeren over wat wij met hun persoonsgegevens doen.

De NAWTE-gegevens (naam-, adres-, woonplaats-, telefoon- en e-mailgegevens) die wij van onze Poorters hebben worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de Nieuwsbrief. Zij worden NIET verkocht of gedeeld met anderen.

Als u zich bij ons inschrijft voor de Nieuwsbrief moet u ten alle tijden zelf toestemming geven of uw ‘account’ wordt toegevoegd aan het bestand, u kan ook ten alle tijden dit ‘account’ opheffen.

Deze pagina is bijgewerkt op 2 mei 2018 om 08:05 uur