Historie

Begin 2015 nam Peter Schröder onder de vlag van Pink-Noord de Roze Koffie Inloop over van Dic Brink in Woonzorgcentrum Het Schouw in Amsterdam-Nieuwendam. Iedere 14 dagen op woensdagochtend kwam/komt een vaste ploeg bewoners van het huis en buurtbewoners bij elkaar in De Serre van restaurant De Heemtuin van Het Schouw.

Eind 2015 gaat hij samen met vriendinnen Nicky de Boer en Adrie van Diemen naar een LHBT+ bijeenkomst voor bi-culturele Amsterdammers in de Boekmanzaal van het Amsterdamse stadhuis. Daar ontmoeten zij Jelly van der Goot, v/h hoofd activiteiten en welzijn bij Amsta De Poort. Allen zijn het er over eens dat voor roze 50-plussers te weinig wordt gedaan. Juist ook voor bewoners die in Roze Loper* huizen wonen.

Jelly betrekt haar collega Charl Bakker, activiteitenbegeleider in De Poort, bij de vergaderingen die in het voorjaar van 2016 gehouden worden, om tot een groep vrijwilligers te komen die de schouders zetten onder het project dat al gauw “De Roze Poort” of DRP genoemd wordt. Als Amsta de macht wil grijpen, komen de drie van het eerste uur in verweer. Zij besluiten particulier te gaan.

In 2016 wordt Peter betrokken bij de Roze Levenskunst gespreksgroep in woon- en zorgcentrum Het Schouw. In eerste instantie als vrijwilliger die zorgt dat de koffie/thee en iets lekkers klaar staat voor de gesprekspartners. Later na het zoveelste hartritmestoornis (2018) gaat hij als organisator achter de schermen verder. John Brobbel, v/m docent aan de Universiteit voor Humanistiek is een aantal jaren gespreksleider, na zijn verscheiden neemt Simon Huges, COC 50+ ambassadeur zijn functie over.

Op 30 september 2016 opent toenmalig wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Amsterdam, Eric van der Burg officieel het initiatief van De Roze Poort. Waarbij de poort verwijst naar de laatste nog bestaande stadspoort van Amsterdam, de Muiderpoort.

Op aanbeveling van de wethouder vraagt de groep subsidie aan bij de gemeente, uit de pot Diversiteit. Op dat moment hadden wij op diverse locaties een Inloop, waaronder “Flesseman” op de Nieuwmarkt, “De Poort” op de Hugo de Grootkade, “OC De Keyzer” op de Czaar Peterstraat, “Het Schouw” op het Dollardplein in Nieuwendam en later ook nog “De Venser” op de Bertold Brechtstraat in Amsterdam-Zuidoost.

Op een dinsdagochtend staat een ambtenaar van de gemeente in de Flesseman, hij vertelt ons dat wij 5000 kopjes koffie gratis kunnen weggeven, oftewel de aangevraagde subsidie is goedgekeurd.

De Gebroeders Grimm zijn, op dat moment, de gastheren in de Flesseman, ondersteund door Nicky, Adrie en Peter. Wanneer de gebroeders stoppen omdat de dinsdagochtend een vrijdagmiddag wordt worden wij ondersteund door Marianne Lourijsen, oud doktersassistente en vriendin van de ‘3’.

Met hulp van notaris Eline Schot, van Schot en van Loon, worden wij op 18 april 2017 een stichting. Eind 2017 gaat Pink Noord op in De Roze Poort.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. In september 2018 werd deze website opgenomen in het het digitale bestand.

In de loop der tijd zijn een aantal locaties aangepast, dit omdat er geen, of een slechte, opkomst is van (buurt)bewoners. Momenteel zijn wij actief in Het Schouw met een Roze Koffie/Thee Middag in restaurant De Heemtuin en de Roze Levenskunst gespreksgroep.  Achter de schermen werken wij met de Flesseman samen, maar ook met Nieuw Vredenburgh. Dit heeft alles te maken met het corona-virus die door de stad/wereld waait.

Sinds 2019 worden wij ondersteund in Het Schouw door Simon Huges en in Flesseman door Cees Viergever.

Omdat wij geen geld vragen voor de koffie, maar wel hopen op een vrijwillige bijdrage aan het “Bitterballenfonds** kunnen wij tijdens het jaar diverse initiatieven ondersteunen. Tijdens Senior Pride (v/h Grey Pride) geven wij bij een optreden van drag queens in woon- en zorgcentra, ook waar wij niet actief zijn, een warme snack of… bij heel warm weer met een ijsje. Soms ontvangt men een financiële bijdrage.


*De Roze Loper is het landelijke keurmerk voor verpleeghuizen en verzorgingshuizen die aandacht hebben voor seksuele diversiteit, bij cliënten en medewerkers. Om de Roze Loper te kunnen behalen, doorlopen de zorglocaties een ‘tolerantiescan’. Met de tolerantiescan wordt uitgebreid gekeken naar: respect en openheid, waarborging van privacy, aandacht voor en training in omgaan met seksuele diversiteit, gelijke behandeling van partners en zorgvuldigheid in de omgang met seksuele diversiteit.

**Tijdens EuroPride 2016 was er een roze evenement in een woon- en zorgcentrum, echter in de pauze werd wel een glaasje sap en een glaasje fris geschonken maar er was geen warm hapje, zoals een bitterbal. Iets wat normaal gesproken tijdens een dergelijke middag wordt gepresenteerd aan de bewoners en bezoekers. In eerste instantie werd er gedacht dat men het vergeten was te bestellen, maar na navraag bleek het budget voor een snack te zijn overschreden en men kon gewoonweg niet een hapje aanbieden. Het idee van het Bitterballenfonds was geboren.